exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Professionella tolkar i alla språk och för alla situationer

I takt med att världen krymper ställs verksamheter, organisationer och företag inför nya utmaningar och möten där behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen.


Språkservice hjälper offentlig och privat sektor att kommunicera med kunder, konferensdeltagare, klienter och patienter genom att matcha språk, kompetens och tekniska lösningar efter behov.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.