exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Cookiepolicy

 

Språkservice Sverige AB använder cookies på webbplatsen sprakservice.se och webbplatsen webbtolk.sprakservice.se (Språkservice online).

 

Cookies regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, men i den mån personuppgifter behandlas blir även dataskyddslagstiftningen tillämplig. Viss information som samlas in via cookies på webbplatsen, exempelvis din IP-adress, är personuppgifter.  För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se vår Integritetspolicy.Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.