exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Språkservice Tolkapp

 

Med Språkservice Tolkapp i din mobila enhet kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen kan du bland annat få uppdragsförfrågningar som du enkelt kan besvara, se ditt arbetsschema och redovisa dina uppdrag direkt i appen. Appen är framtagen för att underlätta det administrativa arbetet för våra tolkar i samband med uppdrag hos oss.

 

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.