exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Välkommen till Språkservice


Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Språkservice förmedlar dagligen tusentals tolkuppdrag och skriftliga översättningar till både offentlig och privat sektor.

 

Med mer än 25 års erfarenhet i branschen har Språkservice utvecklat kvalitetssäkrade, effektiva arbetsprocesser och ett IT-baserat förmedlingssystem i världsklass. Med ett brett nätverk av över 6000 aktiva tolkar och översättare i mer än 200 språk och dialekter, runt om i hela Sverige, täcker vi dina behov av språktjänster dygnet runt. Vårt förmedlingssystem lever upp till lagkraven för EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Sveriges offentlighets- och sekretesslagstiftning.Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.