exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Välkommen till Språkservice


Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Språkservice förmedlar dagligen tusentals tolkuppdrag och skriftliga översättningar till både offentlig och privat sektor.

 

Med mer än 25 års erfarenhet i branschen har Språkservice utvecklat kvalitetssäkrade, effektiva arbetsprocesser och ett IT-baserat förmedlingssystem i världsklass. Med ett brett nätverk av över 3500 aktiva tolkar och översättare i mer än 200 språk, runt om i hela Sverige, täcker vi dina behov av språktjänster dygnet runt. Vårt förmedlingssystem lever upp till lagkraven för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och Sveriges offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Vår affärsidé är att leverera professionella språktjänster med gediget engagemang och med kundens önskemål och branschens bästa i fokus.

TIO ANLEDNINGAR TILL ATT VÄLJA SPRÅKSERVICE

Vi har cirka 3500 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk.

Vi erbjuder fackmässiga översättningar utförda av specialistöversättare inom respektive ämnesområde.

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har kompetent förmedlingspersonal och mer än 25 års erfarenhet inom språkbranschen.

Förmedlingssystem som lever upp till lagkraven för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och Sveriges offentlighets- och sekretesslagstiftning.

Vi och våra tolkar står till ditt förfogande dygnet runt, under årets alla dagar.

Flera enkla, snabba och smarta bokningskanaler.

TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder!

Rankad som nummer 7 (globalt) i Nimdzi Interpreting Index 2021.

Rankad som nummer 30 (globalt) i Slator 2021 Language Service Provider Index

Våra certifieringar och samarbeten

Så här arbetar vi

Hållbarhetsarbete

Kvalitetsarbete

Miljöarbete

Viljeinriktning för hållbarhet

Styrelse

Marita Jönsson

Styrelseordförande

Pirkko T. Kyllönen

Ägare & styrelseledamot

Antonijo Trpevski

Ägare & styrelseledamot

Bodil Rosvall Jönsson

Styrelseledamot

Ledning

Henrik Nävstrand

Chef Förmedling och kundtjänst. Tf Chef Tolk, Kvalitet och Säkerhet

Henrik Nävstrand-linkedIn-icon

Ziyene Melki

Chef Marknad och försäljning

Ziyene Melki-linkedIn-icon

Anna Brandt

Chef Affärsstöd

Anna Brandt-linkedIn-icon

Vedran Simicic

Chef Utveckling

Vedran Simicic-linkedIn-icon

Björn Touqan

Chef Översättning

Björn Touqan-linkedIn-icon

Christoffer Strandberg

Chef Tolkcenter

Christoffer Strandberg-linkedIn-icon

Årsredovisningar

Språkservice 2020/21

Språkservices bokslut för 2020 är nu klart. Förutom våra siffror innehåller det en del spännande nyheter och reflektioner kring det gångna året; hur vi som bolag ser på framtiden inom språkbranschen och hur vi arbetar med den digitala utvecklingen som sker i rask takt.

 

Årsredovisningen innehåller även olika intervjuer som belyser branschen ur några tolkars, översättares och beställares perspektiv samt en genomgång av våra olika affärsområden med respektive ansvarig.

 

Språkservice 2020/21

Tolktjänster

Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och resurserna för att möta dina språkbehov.

Översättning

Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer.

Behöver du hjälp med att beställa språktjänster?

Vi står till ditt förfogande dygnet runt, under årets alla dagar.