exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Språkservice Online

 

I vår webbportal Språkservice Online kan du boka tolk och hantera dina bokningar. Språkservice Online kräver inga förkunskaper och vägleder dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. Vår smarta webbportal matchar sedan ditt behov med en för uppdraget lämplig tolk.

 Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.