exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Integritetspolicy

 

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Språkservice Sverige AB, org.nr 556629–1513, med adress Box 17007, 200 10 Malmö (”Bolaget” ”vi” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.