exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

En professionell och modern översättningsbyrå

 

Språkservice är en översättningsbyrå med bas i Malmö och Stockholm som levererar översättningstjänster till både svenska och utländska kunder. Språkservice är mer än en översättningsbyrå vi erbjuder språktjänster i de flesta språkkombinationer till alla branscher. Vi erbjuder även layouttjänster och korrekturläsningar på samtliga språk. Vi samarbetar endast med erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer och våra projektledare säkerställer att din text hamnar hos den mest lämpade översättaren. 

 

Språkservice - En översättningsbyrå som erbjuder professionella översättningstjänster till alla språk


Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.