exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Telefontolkning

 

Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till platstolkning, och ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige. Vid telefontolkning är vanligen tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum medan tolken närvarar per telefon.

Ett bättre alternativ

I en situation där två personer inte delar ett gemensamt språk är en tolk ett viktigt redskap. Tolkens uppgift är att muntligt och i realtid översätta samtal i dessa situationer. Tolkning kan ske på plats men även på distans. 

 

Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till platstolkning, och ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige. Vid telefontolkning är vanligen tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum medan tolken närvarar per telefon.

Fördelar med telefontolkning

 • Du har tillgång till ett större antal tolkar.
 • Du slipper betala för tolkens resekostnader.
 • Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande medför.
 • Du utnyttjar tolkens arbetstid mer effektivt.
 • Du får lättare tag på en tolk med kort varsel.
 • Du får lättare tag på en tolk med särskild kompetens och i ovanliga språk.
 • Du främjar anonymitet mellan tolkanvändare/klient och tolk.
 • Du minskar risken för jävsituationer och känslomässig påverkan.

10 tips för en lyckad telefontolkning

Det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för att en telefontolkning ska bli lyckad. Här får du våra bästa tips:

 • Planera tiden väl och räkna med att ett tolkat samtal tar längre tid än ett vanligt samtal.
 • Säkerställ att du har rätt nummer till tolken.
 • Sitt i ett avskilt rum utan störande eller plötsliga ljud i bakgrunden.
 • Kontrollera utrustningen innan samtalet.
 • Inled samtalet med att ange starttiden och presentera de närvarande.
 • Stäm av bokningsnummer eller tolknummer med tolken.
 • Tala i korta meningar; högt och tydligt och en i taget.
 • Tala alltid i jag-form.
 • Informera tolken ifall något händer i rummet, t.ex. om en dörr öppnas.
 • Stäm av sluttid med tolken innan samtalet avslutas.

Hur bokar jag en tolk?

För att boka tolk behöver du: 

 1. Ett kundnummer.
 2. Inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler

Därefter kan du boka tolk via: 

Du får en samlad överblick över både dina egna och dina kollegors bokningar, och du kan enkelt lämna feedback efter en utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu, som är ett smidigt verktyg för att komma i kontakt med en telefontolk utan förbokning!

 

Om du behöver hjälp eller vill boka en tolk på annat sätt är du välkommen att kontakta Språkservices kundtjänst.

Saknar du kundnummer?

För att komma i gång med våra tjänster behöver du ett kundnummer. Du beställer ett kundnummer genom att fylla i följande formulär.

 

När du har skickat formuläret kommer du inom kort att få ett kundnummer via mejl till den angivna e-postadressen.

Har du ett kundnummer men saknar inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler?

Du beställer inloggning till våra bokningskanaler genom att fylla i uppgifterna i följande formulär

 

Inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler skickas till den angivna e-postadressen inom kort. Inloggningen är personlig. Man kan skapa flera inloggningar på ett och samma kundnummer, men endast en inloggning per e-postadress är möjlig. Observera att inom offentlig sektor måste e-postadressen vara arbetsrelaterad.