exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Teckenspråkstolkning

Hos Språkservice kan du boka tolk för personer med hörsel- och synnedsättning. Du bokar som vanligt på Språkservice Online eller via bokningsappen och väljer det språk som du är i behov av.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.