exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Språkservice i samhället

Språkservice strävar efter att alla, oavsett ursprung, ska känna sig inkluderade i samhället. Ett språkstöd av hög kvalitet, från text till text eller genom det talade ordet människor emellan, bidrar till – och är en förutsättning för – att alla behandlas lika villkor oavsett om det gäller kontakt med vården, skolan, rättsväsendet eller andra verksamheter.


Genom olika samarbeten skapar vi förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle där alla vågar tro på sina drömmar.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.