exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Rusta och matcha

 

Behöver du språkstöd i ditt arbete med att hjälpa deltagare hitta en lösning på sin arbetslöshetssituation? Språkservice har kunskapen, erfarenheten och resurserna som krävs för att möta dina språkbehov.

 

Kvalitativa tolktjänster för Rusta och matcha

Med mer än 25 års erfarenhet i språkbranschen har vi utvecklat kvalitetssäkrade och effektiva arbetsprocesser samt ett brett nätverk av över 3500 aktiva tolkar och översättare runt om i hela Sverige. Vi finns här för att bryta de språkbarriärer som kan uppstå mellan dig som handledare och deltagare i Rusta och matcha genom att hitta en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Vi erbjuder plats-, telefon- och videotolkning, tolkanvändarutbildning och översättning. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till vad våra intressenter förväntar sig av oss.

Varför välja Språkservice?

Vi har cirka 3500 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk.

TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder!

Flera enkla, snabba och smarta bokningskanaler.

Inga påslag eller extra avgifter vid akuta bokningar.

Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %!

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi och våra tolkar står till ert förfogande dygnet runt, under årets alla dagar.

Digitala lösningar

För att underlätta bokningsprocessen för våra kunder har vi lagt fokus på att skapa användarvänliga bokningskanaler. Med några enkla knapptryck kan våra kunder boka tolk direkt i sina mobila enheter via Språkservices bokningsapp ”Boka tolk hos Språkservice”. Det är även möjligt att boka tolk i vår webbportal Språkservice Online. Portalen kräver inga förkunskaper och vägleder dig för steg genom hela bokningsprocessen.

 

I både bokningsappen och via webbportalen får du en samlad överblick över dina egna och dina kollegors bokningar, och du kan enkelt lämna feedback efter en utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu, som är ett smidigt verktyg för att komma i kontakt med en telefontolk utan förbokning!

 

Självklart kan man även ringa eller mejla Språkservice för att få hjälp med att boka tolk.

Sekretess och God tolksed

Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för att säkra detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden samt står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

 

När du bokar tolk hos oss kan du känna dig trygg med att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med specialistkompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska samt arbetar under strikt tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Önskas en presentation av våra tjänster?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för tidsbokning. Det går även bra att kontakta oss via mejl eller per telefon.

E-post

info@sprakservice.se

Telefon

0770 - 457 458