exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Vårt kvalitetsarbete

Språkservices ambition är att alltid leverera en tjänst med hög kvalité. Vi arbetar aktivt med att förebygga och åtgärda identifierade brister och vi behöver därför få kännedom om eventuella avvikelser som uppstår. Avvikelsehantering är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete som ger oss möjlighet att ta våra tjänster och vår service till nya höjder.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.