exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Medicinska översättningar


Medicin är ett viktigt och prioriterat översättningsområde för oss på Språkservice. Översättningar inom medicin ställer höga krav på översättaren och Språkservice samarbetar därför enbart med kvalitetssäkrade översättare som har stor vana att jobba med medicinska texter.
 Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.