exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Konferenstolkning

Nyckeln till en lyckad konferens är att den är välorganiserad och har ett intressant och spännande innehåll. Att få en bra tolkning av innehållet för deltagare som talar andra språk är också en förutsättning för en framgångsrik konferens och evenemang.

Språkservice är en tolkförmedling med bas i Malmö och Stockholm som levererar konferenstolkning och affärstolkning till både svenska och utländska kunder. Kontakta oss om du behöver en konferenstolk!Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.