exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Juridiska språkjänster

 

Oavsett om du behöver en tolk med särskild kompetens inom juridik eller hjälp med en översättning av ett juridiskt dokument kan du lita på att vi har den rätta kompetensen i vårt stora nätverk av tolkar och översättare.

 

Kvalitativa språktjänster

Med mer än 25 års erfarenhet i språkbranschen har vi utvecklat kvalitetssäkrade och effektiva arbetsprocesser samt ett brett nätverk av över 3500 aktiva tolkar och översättare runt om i hela Sverige. Vi är Kammarkollegiets förstahandsleverantör i flertalet län, bl.a. Stockholm, Uppsala, Södermanland, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Vi finns här för att bryta de språkbarriärer som kan uppstå mellan dig och din klient genom att hitta en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.

 

Vi erbjuder plats-, telefon- och videotolkning, tolkanvändarutbildning och översättning. Vi erbjuder även validering och granskning av juridiska översättningar utförda av annan part. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till vad våra intressenter förväntar sig av oss.

 

Vårt tjänsteutbud

Tolkning

 • Telefontolkning
  • Förbokad och akut
  • TolkNu (telefontolk utan förbokning)
 • Platstolkning
 • Videotolkning
 • Meddelandeservice
 • Affärs- och konferenstolkning

 • Tolkanvändarutbildningar

 

Översättning

 • Facköversättningar
 • Bestyrkta översättningar
 • Korrekturläsningar
 • Språkgranskning
 • Textredigering
 • Grafiskt arbete av översatt material

Varför välja Språkservice?

Vi har cirka 3500 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk

TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder!

Utskick av kostnadsberäkningar sker fortlöpande.

Flera enkla, snabba och smarta bokningskanaler.

Inga påslag eller extra avgifter vid akuta bokningar.

Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %!

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi och våra tolkar står till ert förfogande 24 timmar om dygnet, under årets alla dagar.

Vi samarbetar med tolkar och översättare med specialistkunskap inom rättsväsendet.

Våra tolkar, översättare och medarbetare är bundna av strikta sekretessavtal.

Språkservice erbjuder strikt sekretess

Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för att säkra detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

När du bokar tolk hos oss kan du känna dig trygg med att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med specialistkompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala och opartiska samt arbetar under strikt tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Vi ställer även höga krav på våra översättare. Vi använder oss därför enbart av kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom sitt respektive ämnesområde. Översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig översättning.

 

Önskas en presentation av våra tjänster?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för tidsbokning. Det går även bra att kontakta oss via mejl eller per telefon.

E-post

info@sprakservice.se

Telefon

0770 - 457 458