exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Du tolkar lagen, vi tolkar resten!

 

Oavsett om du behöver en auktoriserad tolk med särskild kompetens inom juridik eller hjälp med en översättning av ett juridiskt dokument kan du lita på att vi har den rätta kompetensen i vårt stora nätverk av tolkar och översättare.

 

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.