exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Juridiska översättningar

 

Juridiska översättningar ställer höga krav på den som ska utföra översättningen. Språkservice använder därför enbart kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom juridiska texter och vi har auktoriserade translatorer.

 

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.