exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Frågor eller synpunkter

 

Dina synpunkter är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att vidareutveckla våra tjänster och vår service. Vi vill gärna veta om du har några funderingar eller erfarenheter gällande din kontakt med oss på Språkservice, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.