exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Frågor eller synpunkter

 

Dina synpunkter är viktiga för oss. De ger oss möjlighet att vidareutveckla våra tjänster och vår service. Vi vill gärna veta om du har några funderingar eller erfarenheter gällande din kontakt med oss på Språkservice, oavsett om du är nöjd eller missnöjd.

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att fylla i formuläret.