exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Ekonomiska översättningar


Ekonomiska översättningar ställer höga krav på översättaren. På Språkservice samarbetar vi därför enbart med kvalitetssäkrade översättare som är vana att jobba med ekonomiska texter.
 

Översättare med expertkunskaper

Översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och leverera en förstklassig översättning. Vare det sig det är en årsredovisning, ekonomisk rapport, presentation eller annat ekonomirelaterat dokument så kan du lita på att vi har rätt kompetens i vårt stora nätverk av översättare. Vi erbjuder även validering och granskning av ekonomiska översättningar utförda av annan part.

Effektiva digitala verktyg för översättning

Våra översättningsverktyg gör att vi kan erbjuda våra kunder effektiva lösningar som kortar ner leveranstiden och sparar pengar. Språkservice effektiva verktyg gör att vi kan garantera att översättningarna följer samma terminologi som tidigare och att språkbruket i dokumenten blir konsekvent. Vi erbjuder även en användarvänlig kundportal där du som kund bland annat kan följa status på dina uppdrag, hålla koll på kostnader, hämta ut statistik samt många andra användbara funktioner.

Några av våra kunder

Kvalitetssäkrade leveranser via dedikerat översättarteam

För dig som kund sätter vi ihop ett team med en av våra översättare och en dedikerad projektledare och vi erbjuder korta leveranstider med högsta kvalitet. Vi översätter dagligen texter åt stora finansinstitut, revisionsbyråer, banker och internationella bolag till och från olika språk. Språkservice är även ISO-certifierat enligt 9001:2015, en certifiering som garanterar att din översättning håller god kvalitet.

Strikt sekretess vid alla översättningar

Som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet och med en bred kundbas av internationella bolag och flera olika revisionsbyråer så har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos Språkservice kan du alltid vara trygg med att vi hanterar era dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Fördelar med Språkservice som översättningsbyrå

 • Översättare med fackkompetens inom ekonomi och finans
 • Dedikerade projektledare
 • Strikt sekretess
 • Förmånliga priser
 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Användarvänlig kundportal

Varför välja Språkservice?

Vi är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet.

Vi erbjuder fackmässiga översättningar utförda av översättare med spetskompetens inom ekonomi och finans.

Vi erbjuder översättningar till och från alla språk.

Våra översättare och projektledare är bundna av strikta sekretessavtal.

Vi har expressleverans.

Långsiktigt samarbete eller avtal?

Är du ute efter ett långsiktigt samarbete eller intresserad av ett avtal med oss? 

 

Kontakta vår Head Of Sales Björn Touqan på: 
0736-663 655 eller bjorn.touqan@sprakservice.se

Några exempel på vad vi översätter inom ekonomi:

 • Avtal
 • Rapporter
 • Årsredovisningar
 • Informationsblad
 • Pressreleaser
 • Prospekt
 • Webbsidor
 • Blanketter
 • Kvartals- och månadsrapporter

Vi arbetar med alla typer av översättningar

Våra översättare är skickliga hantverkare och behandlar din text med omsorg och respekt. 

 

Vare det sig det är en årsredovisning, teknisk manual, företagspresentationer, juridiska dokument, marknadsföringsmaterial, medicinska dokument eller något annat kan du lita på att vi som översättningsbyrå har rätt kompetens i vårt stora nätverk av specialistöversättare. Vi erbjuder även validering och granskning av översättningar utförda av annan part.

Juridisk översättning

Medicinsk översättning

Teknisk översättning

Kontakta oss för att beställa översättning!

Telefon

0770-457 458

E-post

translation@sprakservice.se

Besöksadress

Föreningsgatan 15, 211 44 Malmö