exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Vi bryter språkbarriärer!

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Språkservice förmedlar dagligen tusentals tolkuppdrag och skriftliga översättningar till både offentlig och privat sektor.

Hello, we interpret and translate the English language

Hola, interpretamos y traducimos español

Bonjour, nous interprétons et traduisons le français

Hei, vi tolker og oversetter norsk

Привет, мы делаем устные и письменные переводы на русский язык.

Hei, tulkitsemme ja käännämme suomea

Salve, interpretiamo e traduciamo nella lingua italiana

Witaj, tłumaczymy ustnie i pisemnie język polski

Hallo, wir dolmetschen und übersetzen Deutsch

Γεια σας, διερμηνεύουμε και μεταφράζουμε στα Ελληνικά

Hej, vi tolker og oversætter danskVi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.