Tolkning


Hem      Tolkning


Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang

Behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen. Oavsett om du jobbar mot offentlig eller privat sektor och behöver kommunicera med dina kunder, konferensdeltagare, klienter eller patienter matchar vi språk, kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. All vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess.

Språkservice agenter är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk. Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket och Skatteverket.

Våra tolkar
När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.
 

Läs gärna Att tala genom tolk »

 Telefontolkning
Tolken finns med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt.


Kontakttolkning
Tolken finns på plats. Rekommenderas vid långa och/eller komplicerade uppdrag.


Videotolkning
Tolken finns med på videolänk. Kombinera fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.


Affärs- och konferenstolkning
Handplockade tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund.

tolk polis snow 2019

tolk polis snow 2019

 

 

Samhällstolkning

Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk

Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.
Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt.

Våra tolkar
När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården.
Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Beställ tolkning så här »

Affärstolkning

Affärsmöten, delegationsbesök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor

Språkservice har ett brett nätverk av internationellt verksamma tolkar. Vi handplockar alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte.
Våra projektledare och tolkar arbetar naturligtvis under sekretess. Kompetens, flexibilitet och personlig service är ledord i vår verksamhet.

Vi hjälper dig!
Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. 

Kontakt
Telefon: 0770-457 458
E-post: konferens@sprakservice.se
 

Konferenstolkning

Språkservice blir din samordnare och projektledare

Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov.

Konferenstolkar
Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin.

Tolkteknisk utrustning
Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ. 

Vi hjälper dig!
Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.

Kontakt
Telefon: 0770-457 458
E-post: konferens@sprakservice.se

Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

Vanliga tolkningsmetoder

Konsekutivtolkning
Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Konsekutivtolkning är den tolkningsmetod som användas vid ett tvåpartssamtal.

Simultantolkning
Tolkningen sker med något eller några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkkabiner och hörlurar. En variant av simultantolkning är så kallad viskningstolkning. Den användas när tolkkabin inte finns att tillgå.  

Språkservice Online

I vår webbtjänst Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet.

Tjänsten är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper - tjänsten tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen.
Språkservice Online erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är:

Undvik telefonkö

- Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt.

Enkelt att boka tolk samt att ändra i en befintlig bokning.

Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning.

- Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten.

- Samordna dina tolkbokningar med kollegor. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar.

Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå.

För att få inloggning till Språkservice Online fyller du i uppgifterna i formuläret Beställ inloggning »
Kort därefter skickar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online.

Beställ tolkning så här

Boka tolk snabbt och smidigt via vår webbportal Språkservice Online eller vår bokningsapp "Boka tolk hos Språkservice".
Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på både dina och dina kollegors bokningar samt kan ge feedback efter utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu som är ett enkelt verktyg att komma i kontakt med en telefontolk direkt!

Läs mer: Användarvillkor för Språkservice Online »

Är du ny kund och saknar kundnummer?
Då ber vi dig att fylla i uppgifterna i formuläret Ny kund »

Är du redan kund och vill beställa inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler?
 ber vi dig att fylla i formuläret Beställ inloggning »

Beställ dygnet runt
Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458. 

Välkommen!