phone

phone

Språkservice tolkapp
med digital e-kvittens 

 

Smidigt att kvittera för utförda uppdrag direkt i appen!

Med Språkservice tolkapp i din mobila enhet kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med Språkservice tolkförmedling.

I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som du har för Språkservice Online.

macbookgold landscape

macbookgold landscape

Språkservice Online

  •  

I vår webbtjänst Språkservice Online kan du boka tolk och sköta all hantering av dina tolkuppdrag.

Här kan du som är kund boka akuttid så nära som två timmar innan starttiden för tolkningen.

Arbeta som tolk eller
översättare hos oss


Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt.

Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet.

Tolkning

 

Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov.

Översättning

 

Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer.