exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Platstolkning

 

Platstolkning innebär att tolken närvarar fysiskt på plats i rummet och tolkar en dialog mellan två eller flera parter i samma rum. Platstolkning rekommenderas vid längre och/eller komplicerade uppdrag och tillämpas främst inom rättsväsendet.

Tolken är med på plats

Språket är ett betydelsefullt medel för mänsklig kommunikation och används bland annat för att dela information, åsikter och känslor med andra. Språkbarriärer kan medföra kommunikationssvårigheter individer emellan. I en situation där två personer inte delar ett gemensamt språk är en tolk ett viktigt redskap. Tolkens uppgift är att muntligt och i realtid översätta samtal i dessa situationer. Under en platstolkning är tolken närvarande fysiskt på plats i rummet och tolkar en dialog mellan två eller flera parter i samma rum. Vid platstolkning är det sedvanligt att tolken reser mellan sina uppdrag. Platstolkning rekommenderas därför vid längre och/eller komplicerade tolkningar.

Att tänka på vid platstolkning

Det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för att en platstolkning ska bli lyckad. Här får du våra bästa tips:

  • Planera tiden väl. Ett samtal genom tolk tar längre tid än ett vanligt samtal eftersom tolken ska upprepa allt som sägs.
  • Placera er som i en triangel med tolken i spetsen, så att tolken tydligt kan se gester, minspel och uttryck. Tolkanvändaren och klienten ska sitta mittemot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet.
  • Tala i jag-form direkt till den du träffar och inte till tolken. Tolken är enbart ett redskap i en situation där två personer inte talar samma språk.
  • Tala lugnt och kortfattat, cirka tre till fyra meningar åt gången så att tolken hinner översätta allt som sägs.
  • Tolken översätter allt som sägs. Tänk därför på att enbart säga det du vill ha tolkat.
  • Det är din uppgift att få din samtalspartner att förstå vad du menar. Be gärna klienten sammanfatta vad ni har pratat om för att säkerställa att budskapet har nått fram.

Hur bokar jag en tolk?

För att boka tolk behöver du: 

  1. Ett kundnummer.
  2. Inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler

Därefter kan du boka tolk via: 

Du får en samlad överblick över både dina egna och dina kollegors bokningar, och du kan enkelt lämna feedback efter en utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu, som är ett smidigt verktyg för att komma i kontakt med en telefontolk utan förbokning!

 

Om du behöver hjälp eller vill boka en tolk på annat sätt är du välkommen att kontakta Språkservices kundtjänst.

Saknar du kundnummer?

För att komma i gång med våra tjänster behöver du ett kundnummer. Du beställer ett kundnummer genom att fylla i följande formulär.

 

När du har skickat formuläret kommer du inom kort att få ett kundnummer via mejl till den angivna e-postadressen.

Har du ett kundnummer men saknar inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler?

Du beställer inloggning till våra bokningskanaler genom att fylla i uppgifterna i följande formulär

 

Inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler skickas till den angivna e-postadressen inom kort. Inloggningen är personlig. Man kan skapa flera inloggningar på ett och samma kundnummer, men endast en inloggning per e-postadress är möjlig. Observera att inom offentlig sektor måste e-postadressen vara arbetsrelaterad.