exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Våra tjänster

För uppdragstagare

Om oss

Sök

Svenska

Platstolkning

 

Platstolkning innebär att tolken närvarar fysiskt på plats i rummet och tolkar en dialog mellan två eller flera parter i samma rum. Platstolkning rekommenderas vid längre och/eller komplicerade uppdrag och tillämpas främst inom rättsväsendet.Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.