exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Rapportera avvikelse: Utebliven tolk

Vänligen notera att i de fall avvikelsen rör tolkens tillgänglighet eller tolkningsmiljö behöver Språkservice kontaktas per telefon under den bokade tiden för att vi ska ha en möjlighet att kontrollera tillgängligheten/tolkningsmiljön.

Vem har skapat länken till videomötet?*
Kontaktade du Språkservice under uppdragstiden? *
Har du varit i kontakt med tolken?*
Vill du att vi återkommer till dig när vi har utrett ärendet?