exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Rapportera avvikelse: Klagomål på tolkens tekniska utrustning

Vänligen notera att i de fall avvikelsen rör tolkens tillgänglighet eller tolkningsmiljö behöver Språkservice kontaktas per telefon under den bokade tiden för att vi ska ha en möjlighet att kontrollera tillgängligheten/tolkningsmiljön.

Utfördes tolkningen?
Kontaktade du Språkservice under uppdragstiden?*
Vill du att vi återkommer till dig när vi har utrett ärendet?