Telefontolkning – ett bättre alternativ


Hem      Tolkning      Telefontolkning


Telefontolkning

Språket är ett betydelsefullt medel för mänsklig kommunikation och används bland annat för att dela information, åsikter och känslor med andra. Språkbarriärer kan medföra kommunikationssvårigheter individer emellan.

I en situation där två personer inte delar ett gemensamt språk är en tolk ett viktigt redskap. Tolkens uppgift är att i realtid muntligt översätta dessa samtal. Tolkning kan ske på plats men även på distans.

Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till platstolkning och ger dig tillgång till samtliga tolkar i hela Sverige. Vid telefontolkning är vanligen tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum medan tolken är med per telefon.

 

 

Telefontolkning

Telefontolkning

 

 

   

mobiltelefon

mobiltelefon


Fördelar med telefontolkning

 • Du har ökad tillgänglighet till tolkar.

 • Du slipper betala för tolkens resekostnader.

 • Du minskar den negativa miljöpåverkan som tolkens resande ger.

 • Du utnyttjar tolkens arbetstid mer effektivt.

 • Du får lättare tag i en tolk med kort varsel.

 • Du får lättare tag i en tolk med särskild kompetens och i ovanliga språk.

 • Du främjar anonymitet mellan tolkanvändare/klient och tolk.

 • Du minskar risken för jävsituationer och känslomässig påverkan.
   


 

10 tips för en lyckad telefontolkning

Det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för att en telefontolkning ska bli lyckad. Nedan finner du våra bästa tips:

 • Planera tiden väl, ta hänsyn till att det tar längre tid än ett vanligt samtal.

 • Säkerställ att du har rätt nummer till tolken.

 • Sitt i ett avskilt rum utan störande eller plötsliga ljud.

 • Kontrollera utrustningen innan samtalet.

 • Inled samtalet med att ange starttiden och presentera de närvarande.

 • Jämför bokningsnummer eller tolknummer.

 • Tala i korta meningar, högt och tydligt och en i taget.

 • Tala alltid i jag-form.

 • Informera tolken i fall något händer i rummet, t.ex. om en dörr öppnas.

 • Stäm av sluttid med tolk innan samtalet avslutas.


 

Lyckad telefontolkning

Lyckad telefontolkning