Konferenstolkning


Hem      Tolkning      Konferenstolkning


Språkservice blir din samordnare och projektledare

Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov.


Konferenstolkar
Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin.

Tolkteknisk utrustning
Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ. 

Vi hjälper dig!
Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.

Kontakt
Telefon: 0770-457 458
E-post: konferens@sprakservice.se

Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

konferenstolkning webb19

konferenstolkning webb19