Stöd och matchning Kvalitativa tolktjänster för stöd och matchning Behöver du språkstöd i ditt arbete med att hjälpa deltagare hitta en lösning på sin arbetslöshetssituation? Språkservice har kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov. Med mer än 25 års erfarenhet har vi utvecklat kvalitetssäkrade och effektiva processer samt ett brett nätverk med över 3 000 aktiva tolkar och översättare runt om i hela Sverige. Vi finns här för att bryta språkbarriärer som kan finnas mellan dig som handledare och deltagare i Stöd och matchning genom att hitta en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Vi erbjuder plats-, telefon- och videotolkning, tolkanvändarutbildning och översättning. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till våra intressenters förväntningar på oss. Bli kund »   Varför välja Språkservice? Vi är inte en av Nordens största tolkförmedling utan anledning. Här är sju anledningar till att välja oss: Vi har kompetent förmedlingspersonal och mer än 25 års erfarenhet inom språkbranschen Vi har cirka 3 000 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder! Inga påslag eller extra avgifter vid akuta bokningar Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %! Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 Vi står till ert förfogande 24 timmar om dygnet året runt Digitala lösningar För att underlätta bokningsförfarandet för våra kunder har vi lagt fokus på att skapa användarvänliga bokningskanaler. Våra kunder kan med några enkla knapptryck boka tolk direkt i sin mobila enhet via Språkservice bokningsapp ”Boka tolk hos Språkservice”. Det är även möjligt att boka tolk i vår webbportal Språkservice Online. Portalen kräver inga förkunskaper och tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. I både bokningsappen och webbportalen får du en samlad överblick på dina bokningar samt kan enkelt ge feedback efter utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu, som är ett enkelt verktyg att komma i kontakt med en telefontolk direkt! Självklart kan man även ringa/maila Språkservice för hjälp med att boka tolk.   Sekretess och God tolksed Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete. När du bokar tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under strikt tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Kontakt Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda och/eller få en kostnadsfri offert? Ta kontakt med vår marknads- och försäljningschef Ziyene Melki på ziyene.melki@sprakservice.se eller tel. 073 – 666 36 34.

TolkLive Krypterad videotolkning mellan två eller flera parter Vår videotjänst TolkLive är ett utmärkt alternativ till platstolkning. Samtliga parter ser varandra och det blir lättare att tyda ansiktsuttryck för dig som tolkanvändare och den som har behov av tolkning. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Med anledning av den rådande situationen har många av våra kunder har fått restriktioner eller riktlinjer med anledning av risk för smittspridning. TolkLive som ett väldigt bra alternativ under tiden vi inte kan mötas fysiskt. Du har nu möjlighet att låta patient och tolk bli kvar hemma samtidigt som du kan få din tolkning genomförd utan risk för smittspridning. Det är enkelt att beställa videotjänsten Tolklive. Du gör som du brukar göra, dvs går in på Språkservice Online, ringer oss eller mailar in din bokningsförfrågan. Använder du Språkservice Online väljer du Videotolkning och sedan TolkLive. Det är och ska också vara enkelt att använda TolkLive. Det enda du behöver är en bra kamera, högtalare och mikrofon i din mobil eller till din dator. Du får instruktioner i bekräftelsen som skickas till dig efter bekräftad bokning. På Språkservice Online kan du sedan under fliken TolkLive se samtliga videobokningar som du har inplanerade samma dag med en länk till respektive boknings virtuella mötesrum. Om du har frågor gällande TolkLive du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0770 – 457 458, knappval 5 för teknisk support.

Tolkning Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang Behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen. Oavsett om du jobbar mot offentlig eller privat sektor och behöver kommunicera med dina kunder, konferensdeltagare, klienter eller patienter matchar vi språk, kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. All vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Språkservice agenter är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk. Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket och Skatteverket. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.   Läs gärna Att tala genom tolk »   Telefontolkning Tolken finns med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Kontakttolkning Tolken finns på plats. Rekommenderas vid långa och/eller komplicerade uppdrag. Videotolkning Tolken finns med på videolänk. Kombinera fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning. Affärs- och konferenstolkning Handplockade tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund.     Samhällstolkning Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Beställ tolkning så här » Affärstolkning Affärsmöten, delegationsbesök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor Språkservice har ett brett nätverk av internationellt verksamma tolkar. Vi handplockar alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte. Våra projektledare och tolkar arbetar naturligtvis under sekretess. Kompetens, flexibilitet och personlig service är ledord i vår verksamhet. Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.  Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se   Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert. Vanliga tolkningsmetoder Konsekutiv tolkning Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Konsekutiv tolkning är den tolkningsmetod som användas vid ett tvåpartssamtal. Simultantolkning Tolkningen sker med något eller några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkkabiner och hörlurar. En variant av simultantolkning är så kallad viskningstolkning. Den användas när tolkkabin inte finns att tillgå.   Språkservice Online I vår webbtjänst Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Tjänsten är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper - tjänsten tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. Språkservice Online erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är: - Undvik telefonkö - Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt. - Enkelt att boka tolk samt att ändra i en befintlig bokning. - Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning. - Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten. - Samordna dina tolkbokningar med kollegor. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar. - Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå. För att få inloggning till Språkservice Online fyller du i uppgifterna i formuläret Beställ inloggning » Kort därefter skickar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online. Beställ tolkning så här Boka tolk snabbt och smidigt via vår webbportal Språkservice Online eller vår bokningsapp "Boka tolk hos Språkservice". Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på både dina och dina kollegors bokningar samt kan ge feedback efter utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu som är ett enkelt verktyg att komma i kontakt med en telefontolk direkt! Läs mer: Användarvillkor för Språkservice Online » Är du ny kund och saknar kundnummer? Då ber vi dig att fylla i uppgifterna i formuläret Ny kund » Är du redan kund och vill beställa inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler? Då ber vi dig att fylla i formuläret Beställ inloggning » Beställ dygnet runt Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458.  Välkommen!      

TolkNu - telefontolk utan förbokning TolkNu TolkNu är ett enkelt verktyg som hjälper dig komma i kontakt med en telefontolk direkt! När du har loggat in på antingen Språkservice Online eller bokningsappen ”Boka tolk hos Språkservice” kan du omgående boka en telefontolk. Tolkens nummer dyker upp på skärmen bara sekunder efter att du bekräftat bokningen.   Så här använder du TolkNu! Logga in på Språkservice Online eller bokningsappen ”Boka tolk hos Språkservice”. Välj kundnummer, språk, tid och ange hur länge du behöver tolken. En tillgänglig tolk tillsätts direkt, du som kund får telefonnummer till tolken och ringer upp tolken omgående alternativt på beställd tid. Skulle ingen tolk finnas tillgänglig kan du enkelt skicka en bokningsförfrågan som hanteras av Språkservice personal som en ordinarie bokning.       Behöver du inloggning till våra bokningskanaler?  Beställ redan nu!   Är du redan kund? Beställ inloggningsuppgifter här» Är du ny kund? Beställ kundnummer och inloggningsuppgifter här»


1 7 8 9 10 11