Webbtjänsten Språkservice Online I webbtjänsten Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Tjänsten är helt kostnadsfri och erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är: - Undvik telefonkö - boka online. - Samordna dina tolkbokningar med kollegor. - Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt. - Enkelt att boka och ändra i bokning. - Inga förkunskaper krävs utan tjänsten tar dig steg för steg genom bokningsprocessen. - Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning. - Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten. - Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå. - Samordna! Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. - I Språkservice Online ser du alla bokningar som är gjorda på det/ de kundnummer som du har beställningsbehörighet för. På så sätt undviker man att dubbelbokningar görs och kan lätt identifiera dessa om dubbelbokning skulle ske. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar. För att registrera dig som webbkund fyller du i uppgifterna i formuläret som finns här »  Kort därefter mailar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online.

Språkservice tilldelas miljöpris Språkservice har tilldelats Skövdebaserade företaget InExchange miljöpris för 2019 Priset ges till kunder som på ett eller annat sätt har gjort särskilda åtgärder för att minska sin och andras pappersförbrukning. Så här lyder motiveringen till att Språkservice får InExchange miljöpris 2019: ”På Språkservice översätts och tolkas världens alla språk. Företaget vet likaså hur man bäst kommunicerar när det gäller fakturor. I den världen är nämligen e-faktura det universella språket. Språkservice har gjort sig till tolk här också. Med stort engagemang arbetar företaget proaktivt och påverkar marknaden för att underlätta för sig själva och för sina kunder. De har sett att man med e-faktura vinner många fördelar. Samtidigt som man gör en insats för miljön.”   Läs hela pressmeddelandet här »     2019 års mottagare av InExchange miljöpris är Språkservice i Malmö. Utmärkelsen togs i veckan emot av Kerstin Forssman och Jens Kofoed Hansen och överräcktes av Per Löfving (längst till vänster).

Språkservice tolkapp Med vår tolkapp i din mobil kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som på Språkservice Online.  I appen kan du bland annat få uppdragsförfrågningar som du enkelt kan besvara, du kan se ditt arbetsschema och redovisa direkt i appen. Ladda ner i Google Play » Ladda ner i App Store » Några av funktionerna i appen: • Unikt notifikationsljud för att du snabbt ska uppmärksamma din uppdragsförfrågan • Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick • Ny funktion ”Svara senast” ger dig en indikation på hur länge en förfrågan är giltig • Få svar omgående från Språkservice när du har blivit tilldelad ett uppdrag • Se ditt arbetsschema - se ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, "Utförda uppdrag" och ”Redovisade uppdrag” • Sortera uppdragslistor utifrån datum eller intervall • Se detaljerad information om uppdrag • Möjlighet att korrigera och uppdatera dina kontaktuppgifter • Redovisa dina uppdrag direkt i appen • TolkaNu-tjänsten har tillkommit precis som på Språkservice Online • Uppdragspoolen! Skräddarsy ditt schema genom att se tillgängliga uppdrag som publiceras här • God Tolksed ger dig och din kund möjlighet att få insikt i din roll som tolk • Information ger dig snabb och enkel tillgång till viktiga dokument och avtalsinformation som finns publicerat på Språkservice Online • Kalenderfunktionen tillåter dig att se alla uppdrag som accepteras via Språkservice Tolkapp i din kalender

Viljeinriktning för hållbarhet Språkservice Sverige AB ska tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster primärt till offentlig men också privat sektor. Vi vill överbrygga språkbarriärer och bidra till en jämlikare värld där människor har förståelse för varandra. Språkservice uppdrag är att ständigt förbättra sina tolk- och översättningstjänster så att vi kan erbjuda professionella tjänster med hög kvalitet och service, till en rimlig kostnad för våra kunder och med goda villkor för våra medarbetare samt våra frilansande tolkar och översättare. Vi vill i största möjligaste mån ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet för att bidra till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Språkservice vill gärna uppmana sina leverantörer att aktivt arbeta med hållbart företagande. Vårt eget hållbarhetsarbete utgår från FNs Global Compact som bygger på 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.  Språkservice bjuder in till dialog kring hållbart företagande och vill utveckla samarbeten med leverantörer som stödjer dessa principer. Nedan följer de punkter som vi på Språkservice aktivt arbetar med och som vi uppmanar våra leverantörer att stödja och utveckla i samarbetet med oss. 1. Regelefterlevnad Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska följa de nationella lagar, förordningar och föreskrifter som gäller i de länder verksamheten bedrivs. Som leverantör till Språkservice ska alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar innehas och vara i ordning. 2. Verksamhet med hög integritet och respekt för alla människors lika värde Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska värna om att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas. Om det framkommer att verksamheten på något sätt har, eller riskerar att ha, en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna ska detta åtgärdas. Som leverantör till Språkservice Sverige AB ska goda arbetsvillkor gälla i alla led, vilket bl.a. innefattar rätten till föreningsfrihet, erkännande av kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete och barnarbete samt avskaffande av diskriminering vid anställning och/eller yrkesutövning. 3. Hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och minimera verksamhetens miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska främja ett större miljömässigt ansvarstagande samt sträva efter att utveckla och sprida miljövänlig teknik. 4. Sunda affärer och aktivt verka för en positiv utveckling av marknaden Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning samt bidra till sund konkurrens och ett gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala  konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaden och hindrar för ekonomisk, social och demokratisk utveckling.   5. Kontinuerlig kvalitetsutveckling Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska alltid ha som mål att hålla hög kvalitet och, där det går, ska alla parter uppfylla Språkservice kvalitetspolicy.


1 6 7 8 9 10 11