Jobba på Språkservice Välkommen att arbeta som tolk eller översättare hos Språkservice! Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice  är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet. Som din förmedling vill vi se till att du som tolk och översättare har den uppdragsbeläggning du önskar, med en trygg service- och ersättningsadministration i ryggen. Vi vill att du som arbetar med oss ska känna stöd och uppmuntran från Språkservice för att därmed kunna utföra ditt arbete med högsta kvalitet. Som tolk/översättare utför du ett viktigt uppdrag i samhället och arbetslivet. En god tolkning eller en korrekt översättning kan vara en stor hjälp i livsavgörande situationer för människor. Ibland kan det också vara krävande och du kan behöva få stöd och hjälp i ditt arbete, framför allt som tolk. Lediga jobb   Är du tolk? Om du är utbildad kontakttolk och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig. Läs mer här » Är du översättare? Om du är professionell översättare och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig. Läs mer här »    

Juridiska översättningar Juridiska översättningar Juridiska översättningar ställer höga krav på den som ska utföra översättningen. Språkservice använder därför enbart kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom juridiska texter och vi har auktoriserade translatorer. Översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig juridisk översättning. Vare sig det är ett avtal, ett domslut, asylärende, eller något annat juridiskt dokument kan du lita på att vi har rätt kompetens i vårt stora nätverk av specialistöversättare. Vi erbjuder även validering och granskning av juridiska översättningar utförda av annan part. Begär kostnadsfri offert Kvalitetssäkrade leveranser inom juridiska översättningar För varje kund skapar Språkservice ett dedikerat team med minst en av våra specialistöversättare och en dedikerad projektledare där vi erbjuder korta leveranstider med högsta kvalitet. Vi översätter dagligen juridiska texter åt stora advokatbyråer, enskilda advokater och jurister och internationella bolag till flera olika europeiska språk, till exempel engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, franska och ryska. Men vi har såklart specialister i juridiska översättningar till alla språk. Språkservice som är en av Nordens största översättningsbyrå, är ISO-certifierad enligt 9001:2015. Ett kvalitetssystem vars syfte är att leverera rätt kvalitet till dig som kund varje gång. Språkservice erbjuder strikt sekretess Som ISO-certifierad översättningsbyrå ställer vi höga krav på översättaren. Vi använder oss därför enbart av kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom sitt respektive ämnesområde, översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig översättning. Vare det sig det är en årsredovisning, teknisk manual, företagspresentationer, juridiska dokument, marknadsföringsmaterial, medicinska dokument eller något annat kan du lita på att vi som översättningsbyrå har rätt kompetens i vårt stora nätverk av specialistöversättare. Vi erbjuder även validering och granskning av översättningar utförda av annan part. Fördelar med Språkservice som översättningsbyrå Juridiska översättare med fackkompetens Dedikerade projektledare Strikt sekretess Förmånliga priser Kostnadseffektiva lösningar Användarvänlig kundportal   Varför välja Språkservice? Vi är inte ett av Nordens största språkbolag utan anledning. Här är några skäl till att välja oss: Vi är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Vi erbjuder fackmässiga översättningar utförda av juridiska specialistöversättare. Vi erbjuder översättningar till och från alla språk. Våra översättare och projektledare är bundna av strikta sekretessavtal. Vi har expressleverans. Några exempel på vad vi översätter inom juridik: Avtal Due diligence Asylärenden Protokoll Utredningar Rättsprotokoll Fullmakter Domslut     Kostnadsfri offert Få en kostnadsfri offert eller beställ din översättning direkt, du kan kontakta oss på translation@sprakservice.se samt telefon: 0770-457 458 eller här: Begär kostnadsfri offert   Långsiktigt samarbete eller avtal? Är du ute efter ett långsiktigt samarbete eller intresserad av ett avtal med oss?  Kontakta vår Head Of Sales Björn Touqan på: 0736-663 655 eller bjorn.touqan@sprakservice.se       Våra översättare är skickliga hantverkare och behandlar din text med omsorg och respekt. Vi arbetar med alla typer av översättningar som till exempel: • Juridisk översättning • Ekonomisk översättning • Medicinsk översättning • Teknisk översättning • EU-dokumentation • Försäkringsärenden • Rapporter • Broschyrer • Reklam-, marknadsförings och     informationsmaterial • Webbsidor

Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert. Tolkning Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang Behovet av att kommunicera på andra språk blir en allt viktigare del av arbetsvardagen. Oavsett om du jobbar mot offentlig eller privat sektor och behöver kommunicera med dina kunder, konferensdeltagare, klienter eller patienter matchar vi språk, kompetens och tekniska lösningar efter dina behov. All vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Språkservice agenter är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk. Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket och Skatteverket. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, och arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.   Läs gärna Att tala genom tolk »   Telefontolkning Tolken finns med på distans. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Kontakttolkning Tolken finns på plats. Rekommenderas vid långa och/eller komplicerade uppdrag. Videotolkning Tolken finns med på videolänk. Kombinera fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning. Affärs- och konferenstolkning Handplockade tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund.     Samhällstolkning Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i alla språk för alla situationer. Bland våra kunder finns läkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt. Våra tolkar När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed. Beställ tolkning så här » Affärstolkning Affärsmöten, delegationsbesök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor Språkservice har ett brett nätverk av internationellt verksamma tolkar. Vi handplockar alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte. Våra projektledare och tolkar arbetar naturligtvis under sekretess. Kompetens, flexibilitet och personlig service är ledord i vår verksamhet. Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.  Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se   Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert. Vanliga tolkningsmetoder Konsekutivtolkning Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Konsekutivtolkning är den tolkningsmetod som användas vid ett tvåpartssamtal. Simultantolkning Tolkningen sker med något eller några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkkabiner och hörlurar. En variant av simultantolkning är så kallad viskningstolkning. Den användas när tolkkabin inte finns att tillgå.   Språkservice Online I vår webbtjänst Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Tjänsten är helt kostnadsfri och kräver inga förkunskaper - tjänsten tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen. Språkservice Online erbjuder flera fördelar för dig som kund. Några av dessa är: - Undvik telefonkö - Spara tid. Logga in när det passar dig, tjänsten är öppen dygnet runt alla dagar på året. Din bokning registreras direkt i vårt bokningsprogram och vårt arbete med att tillsätta lämplig tolk kan påbörjas direkt. - Enkelt att boka tolk samt att ändra i en befintlig bokning. - Enkel avbokningsrutin direkt på webben för snabb avbokning. - Du får full kontroll, överblick och sorteringsmöjlighet på dina bokningar. I tjänsten kan du också följa vårt arbete med att tillsätta tolk och bekräftelse på tillsatt tolk finns alltid tillgänglig i tjänsten. - Samordna dina tolkbokningar med kollegor. All information om tolkbokningarna gjorda både av dig och dina kollegor finns samlade och tillgängliga för alla med beställningsbehörighet på kundnumret. Du undviker dubbelbokningar och förbättrar samordning av tolkuppdragen. Med tillgång till informationen om andra tolkningar som bokats hos er kan du planera dina egna bokningar så att dessa läggs i anslutning till andra liknande tolkuppdrag. På så sätt kan tolken nyttjas mer effektivt och kostnader för spilltid och restid minskar. - Hög säkerhet. Naturligtvis krypteras informationen så att säkerheten i tjänsten håller en mycket hög nivå. För att få inloggning till Språkservice Online fyller du i uppgifterna i formuläret Beställ inloggning » Kort därefter skickar vi inloggningsuppgifter till dig och du kan börja boka tolk på Språkservice Online. Beställ tolkning så här Boka tolk snabbt och smidigt via vår webbportal Språkservice Online eller vår bokningsapp "Boka tolk hos Språkservice". Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på både dina och dina kollegors bokningar samt kan ge feedback efter utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu som är ett enkelt verktyg att komma i kontakt med en telefontolk direkt! Läs mer: Användarvillkor för Språkservice Online » Är du ny kund och saknar kundnummer? Då ber vi dig att fylla i uppgifterna i formuläret Ny kund » Är du redan kund och vill beställa inloggningsuppgifter till våra bokningskanaler? Då ber vi dig att fylla i formuläret Beställ inloggning » Beställ dygnet runt Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458.  Välkommen!      

Kontakt Kontakta oss för att beställa språktjänster!   Vi står till ditt förfogande dygnet runt, alla dagar på året.   Språkservice Online  – vår webbtjänst. Beställ inloggning till Språkservice Online här.  Där hittar du TolkNu som ger dig omedelbar tillgång till tolk i önskat språk.   Telefon: 0770-457 458  E-post (tolktjänster): info@sprakservice.se  E-post (översättning): translation@sprakservice.se   E-post (konferenstolkning): konferens@sprakservice.se   För kostnadsfri offert (översättning) klicka här.      Malmö - huvudkontor Kontorstid: Måndag - Fredag, kl. 08:00 - 17:00 Besöksadress: Föreningsgatan 15, Malmö Postadress: Box 17007, 200 10 Malmö Stockholm  Kontorstid: Måndag - Fredag, kl. 08:00 - 17:00 Adress: Flytt pågår. Ny adress inom kort. Organisationsinformation Bankgiro: 418-3109 (för översättningstjänster) Bankgiro: 5509-9964 (för tolktjänster) Organisationsnr: 556629-1513 VAT: SE556629151301           Jens Kofoed Hansen VD 0708-631 900 jens.kofoed.hansen@sprakservice.se     Ledning Jens Kofoed Hansen VD 0708-631 900 jens.kofoed.hansen@sprakservice.se Kerstin Forssman Chef Ekonomi och inköp 010-28 00 373 kerstin.forssman@sprakservice.se Björn Touqan Chef Översättning 0736-663 655 bjorn.touqan@sprakservice.se   Ziyene Melki Chef Marknad och försäljning 0736-663 634 ziyene.melki@sprakservice.se Affärsstöd Jens Kofoed Hansen VD, tf Chef Affärsstöd och Tolktjänter 0708-631 900 jens.kofoed.hansen@sprakservice.se Aneta Hassan HR-ansvarig 0736-66 36 99 aneta.hassan@sprakservice.se Eleonore Svärd HR-administratör 010-28 00 309 eleonore.svard@sprakservice.se Utveckling It_support@sprakservice.se Ekonomi och inköp Kerstin Forssman Chef Ekonomi & inköp 010-28 00 373 kerstin.forssman@sprakservice.se Simon Ekberg Verksamhetscontroller simon.ekberg@sprakservice.se E-post: ekonomi@sprakservice.se Leverantörsfakturor: faktura@sprakservice.se Marknad- och försäljning Ziyene Melki Chef Marknad och försäljning 0736-66 36 34 ziyene.melki@sprakservice.se Tolktjänster Henrik Nävstrand Chef förmedling och kundtjänst 073-666 36 43 henrik.navstrand@sprakservice.se Tanya Tsunoda Tolkkoordinator tanya.tsunoda@sprakservice.se Christoffer Strandberg Chef tolkcenter christoffer.strandberg@sprakservice.se Natasha Papadopoulou Kvalitetskoordinator natasha.papadopoulou@sprakservice.se Översättning Björn Touqan Chef Översättning 0736-663 655 bjorn.touqan@sprakservice.se     Språkservice lanserar en bokningsapp Med Språkservice nya app kan du snabbt och enkelt boka en tolk direkt i din mobil. Läs mer » Ladda ner "Boka tolk hos Språkservice" och testa!  App Store »   Google Play »  Är du i behov av översättningstjänster? Vi översätter till alla språk och har specialistöversättare inom samtliga ämnesområden. Klicka här för att få en kostnadsfri offert » TolkLive Krypterad videotolkning mellan två eller flera parter och ett utmärkt alternativ till platstolkning. Läs mer » Logga in på Språkservice Online och testa! TolkNu Språkservice har lanserat en ny tjänst för dig som behöver komma i kontakt med en tolk snabbt och effektivt! Läs mer » Logga in på Språkservice Online och testa! Glömt lösenord? Glömt lösenord? Redan kund? Beställ inloggning här > Språkservice tolkapp med digital e-kvittens    Smidigt att kvittera för utförda uppdrag direkt i appen! Med Språkservice tolkapp i din mobila enhet kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med Språkservice tolkförmedling. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som du har för Språkservice Online. Läs mer ❯ Språkservice Online   I vår webbtjänst Språkservice Online kan du boka tolk och sköta all hantering av dina tolkuppdrag. Här kan du som är kund boka akuttid så nära som två timmar innan starttiden för tolkningen. Läs mer ❯ Arbeta som tolk eller översättare hos oss Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet. Arbeta hos oss ❯ Tolkning   Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov. Läs mer ❱ Översättning   Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer. Läs mer ❱

Kvalitetsuppföljning Tolkning Har du synpunkter på utförd tolkning? Allra smidigast lämnar du dina synpukter genom att logga in på Språkservice Online » Du kan också fylla i formuläret nedan. Kontrollera att bokningsnummer och e-postadress är korrekt ifyllda. Lämna dina synpunkter senast 5 dagar efter utförd tolkning. Vår kvalitetsavdelning går igenom alla inkomna synpunkter och kommer att kontakta dig om du så önskar. Översättning Har du synpunkter på utförd översättning? Då ber vi dig att snarast kontakta din projektledare här hos oss. Det går bra att ringa eller skicka e-post. Formulär för synpunkter på utförd tolkning * Obligatoriska uppgifter     Avvikelse


1 3 4 5 6 7 11