E-kvittens – spara tid och bidra till ett grönare Sverige Digital kvittens E-kvittensen är digital tjänst som har ersatt pappersrekvisitioner och gör det ännu enklare att kvittera för utförda tolkuppdrag. All information som lagts in vid bokningstillfället finns även i kvittensen men med möjligheten för tolken att göra nödvändiga korrigeringar. Signering sker sedan direkt i tolkens arbetsverktyg, Språkservice Tolkapp. E-kvittensen är utformad och designad med pappersrekvisitionens flöde som förlaga och påverkar därför inga tidigare rutiner kring signeringen. Om det av någon anledning inte går att använda e‑kvittens har tolken alltid med sig en vanlig pappersrekvisition.   Tillvägagångssätt 1.  Efter utförd tolkning fyller tolken i den faktiska sluttiden, resekostnader och eventuell tilläggsinformation i sin app. 2.  Tolkanvändaren granskar att uppgifterna är korrekta samt godkänner uppdraget genom att skriva sin signatur direkt i tolkappen. 3.  Omedelbart efter att e-kvittensen är signerad skickas en bekräftelse i PDF-format via e-post till tolkanvändaren (eller annan förvald mottagare), till tolken och till Språkservice.     Fördelar med e-kvittens Helt digitaliserat flöde Underlättar hantering och lagring av tolkrekvisitioner för samtliga berörda Uppgifter om tolkbokningen hämtas automatiskt från vårt bokningssystem Kontroll av uppgifter sker i Språkservice Tolkapp vilket minimerar risken för otydligheter Möjlighet att skicka e-kvittensen till flera e-postadresser Miljövänligt alternativ till pappersrekvisitoner   Har du frågor? Vänligen kontakta oss på: Telefon: 0770-457 458 E-post: info@sprakservice.se

Ekonomiska översättningar Ekonomiska översättningar Ekonomiska översättningar ställer höga krav på översättaren. På Språkservice använder vi oss därför enbart av kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom ekonomiska texter. Översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig översättning. Vare det sig det är en årsredovisning, ekonomiska rapporter, presentationer, styrdokument, kvartalsrapporter eller något annat ekonomirelaterat dokument kan du lita på att vi har rätt kompetens i vårt stora nätverk av specialistöversättare. Vi erbjuder även validering och granskning av ekonomiska översättningar utförda av annan part. Begär kostnadsfri offert Kvalitetssäkrade leveranser via dedikerat översättarteam För dig som uppdragsgivare skapar vi ett team med en av våra specialistöversättare och en dedikerad projektledare hos Språkservice där vi erbjuder korta leveranstider med högsta kvalitet. Vi översätter dagligen texter åt stora finansinstitut, revisionsbyråer, banker och internationella bolag till flera olika europeiska språk, till exempel engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, franska och ryska. Men vi har såklart specialister i ekonomiska översättningar till alla språk. Språkservice är ISO-certifierat enligt 9001:2015, en certifiering som garanterar att din översättning håller god kvalitet. Effektiva digitala verktyg för översättning Våra översättningsverktyg gör att vi som översättningsbyrå kan erbjuda våra kunder effektiva lösningar som kortar ner leveranstiden och sparar pengar. Språkservice effektiva verktyg gör att vi kan garantera att översättningarna följer samma terminologi som tidigare och att språkbruket i dokumenten blir konsekvent. Vi erbjuder även en användarvänlig kundportal där du som kund bland annat kan följa status på dina uppdrag, hålla koll på kostnader, hämta ut statistik samt många andra användbara funktioner. Strikt sekretess vid alla översättningar Som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet, Migrationsverket samt en bred kundbas av internationella bolag och flera olika revisionsbyråer inom olika typer av finans och ekonomi, har vi stor erfarenhet av hantering av känsliga dokument och information. Som kund hos Språkservice kan du alltid vara trygg med att vi hanterar era dokument med högsta sekretess. Vi tecknar eller upprättar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det. Några av fördelarna med Språkservice som översättningsbyrå Översättare med fackkompetens inom ekonomi och finans Dedikerade projektledare Strikt sekretess Förmånliga priser Kostnadseffektiva lösningar Användarvänlig kundportal   Varför välja Språkservice? Det finns många anledningar till att Språkservice är ett av Nordens största språkbolag inom bland annat ekonomiska översättningar. Här är några skäl till att välja oss:    Vi är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Vi erbjuder fackmässiga översättningar utförda av specialistöversättare inom ekonomi och finans. Vi erbjuder översättningar till och från alla språk. Våra översättare och projektledare är bundna av strikta sekretessavtal. Vi har expressleverans.   Några exempel på vad vi översätter inom ekonomi: Avtal Ekonomiska rapporter Årsredovisningar Informationsblad Pressreleaser Prospekt Informationsblad Webbsidor Blanketter Kvartals-och månadsrapporter   Kostnadsfri offert Få en kostnadsfri offert eller beställ din översättning direkt, du kan kontakta oss på translation@sprakservice.se samt telefon: 0770-457 458 eller här: Begär kostnadsfri offert   Långsiktigt samarbete eller avtal? Är du ute efter ett långsiktigt samarbete eller intresserad av ett avtal med oss?  Kontakta vår Head Of Sales Björn Touqan på: 0736-663 655 eller bjorn.touqan@sprakservice.se     Våra översättare är skickliga hantverkare och behandlar din text med omsorg och respekt. Vi arbetar med alla typer av översättningar som till exempel: • Juridisk översättning • Ekonomisk översättning • Medicinsk översättning • Teknisk översättning • EU-dokumentation • Försäkringsärenden • Rapporter • Broschyrer • Reklam-, marknadsförings och     informationsmaterial • Webbsidor

Fråga eller synpunkt? Undrar du något? Har vi gjort något bra? Kan vi bli bättre? Skriv ner vad du tycker om oss, positivt såväl som negativt. Alla åsikter och erfarenheter är värdefulla eftersom vi vill bli ännu bättre nästa gång du kontaktar oss!

Nya Språkservice - bättre, snabbare och i teknikens framkant! Vi implementerar en ny varumärkesprofil som bättre speglar den dynamiska, smarta, varma och moderna kultur som präglar bolaget.   Läs mer » Språkservice lanserar en bokningsapp Med Språkservice nya app kan du snabbt och enkelt boka en tolk direkt i din mobil. Läs mer » Ladda ner "Boka tolk hos Språkservice" och testa!  App Store »   Google Play »    Är du i behov av översättningstjänster? Vi översätter till alla språk och har specialistöversättare inom samtliga ämnesområden. Klicka här för att få en kostnadsfri offert » TolkNu Språkservice har lanserat en ny tjänst för dig som behöver komma i kontakt med en tolk snabbt och effektivt! Läs mer » Logga in på Språkservice Online och testa! Glömt lösenord? Glömt lösenord? Redan kund? Beställ inloggning här > Språkservice tolkapp med digital e-kvittens    Smidigt att kvittera för utförda uppdrag direkt i appen! Med Språkservice tolkapp i din mobila enhet kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med Språkservice tolkförmedling. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som du har för Språkservice Online. Läs mer ❯ Språkservice Online   I vår webbtjänst Språkservice Online kan du boka tolk och sköta all hantering av dina tolkuppdrag. Här kan du som är kund boka akuttid så nära som två timmar innan starttiden för tolkningen. Läs mer ❯ Arbeta som tolk eller översättare hos oss Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet. Arbeta hos oss ❯ Tolkning   Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov. Läs mer ❱ Översättning   Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer. Läs mer ❱


1 2 3 4 5 6 11