Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

Arbeta som tolk Är du tolk och vill jobba med Språkservice? Om du vill vara med i vårt tolknätverk är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. Nedan under Anmäl ditt intresse så här finns instruktioner om hur du ska göra.  Välkommen!   Språkservice tolkapp Med vår tolkapp i din mobil kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som på Språkservice Online. I appen kan du bland annat få uppdragsförfrågningar som du enkelt kan besvara, du kan se ditt arbetsschema och redovisa direkt i appen. Läs mer nedan. Hämta Språkservice tolkapp där du brukar ladda ner appar! Anmäl ditt intresse så här! Vänligen fyll i nedanstående blankett och skicka till vår tolkkoordinator på: tkkr@sprakservice.se » Intresseanmälan till tolk » Önskar du skicka intresseanmälan via post skickas det till: Intresseanmälan tolk, Språkservice Sverige AB, Box 17007, 200 10  Malmö Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tkkr@sprakservice.se » Obs! Tolkningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa vår policy. Läs Policy för tolkuppdrag ». Vid ett eventuellt samarbete kommer vi begära utdrag ur belsatningsregistret. Välkommen med din intresseanmälan! Så här begär du utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister Fyll i Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister » Skicka blanketten till Rikspolisstyrelsen (adressen står på blanketten). Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen skickar du sedan oöppnat till oss. Vad händer med min intresseanmälan efter att jag har skickat in den? Språkservice tar fortlöpande emot en stor mängd intresseanmälningar och vår målsättning är att behandla dem i den takt de kommer in. Vi återkopplar snarast möjligt.  Så här prioriteras insända intresseanmälningar » Stöd vid krävande tolkning Att jobba som tolk kan vara psykiskt krävande och ibland kan det behövas stöd och hjälp för att bearbeta upplevelser från en krävande tolkning. Du kan kontakta oss på Språkservice och beställa tid för stödsamtal med våra erfarna tolkhandledare. Du får en samtalspart med god insyn och förståelse i vår bransch och som, precis som du, jobbar under tystnadsplikt. Vill du beställa tid? Skicka ett mail till tkkr@sprakservice.se eller ring oss på 0770-457 458. Planera dina tolkuppdrag noga Vid försening och avbokning Vänligen ring 0770-457 458 och välj knappval ”befintlig bokning”. Kom i god tid Det är viktigt att komma i god tid till ditt uppdrag för att undvika viteskrav från kund. Om du riskerar att bli sen ska du meddela oss detta direkt så att vi kan informera kunden. Tolkbricka Kunden kräver att tolken kan identifiera sig. När du är på uppdrag ska du alltid bära Språkservice tolkbricka. Ett vårdat yttre När du är på uppdrag ska du alltid bemöda dig om att ha ett vårdat och efter uppdragstyp anpassat yttre. Använd inte starka dofter - parfym, rakvatten, parfymerad kräm Vänligen rök inte samt använd inte heller parfym/rakvatten innan en tolkning. Språkservice tolkapp Med vår tolkapp i din mobil kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som på Språkservice Online. I appen kan du bland annat få uppdragsförfrågningar som du enkelt kan besvara, du kan se ditt arbetsschema och redovisa direkt i appen. Några av funktionerna i appen: • Unikt notifikationsljud för att du snabbt ska uppmärksamma din uppdragsförfrågan • Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick • Ny funktion ”Svara senast” ger dig en indikation på hur länge en förfrågan är giltig • Få svar omgående från Språkservice när du har blivit tilldelad ett uppdrag • Se ditt arbetsschema - se ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, "Utförda uppdrag" och ”Redovisade uppdrag” • Sortera uppdragslistor utifrån datum eller intervall • Se detaljerad information om uppdrag • Möjlighet att korrigera och uppdatera dina kontaktuppgifter • E-kvittens - redovisa dina uppdrag direkt i appen  • TolkaNu-tjänsten har tillkommit precis som på Språkservice Online • Uppdragspoolen! Skräddarsy ditt schema genom att se tillgängliga uppdrag som publiceras här • Information ger dig snabb och enkel tillgång till viktiga dokument och avtalsinformation som finns publicerat på Språkservice Online • Kalenderfunktionen tillåter dig att se alla uppdrag som accepteras via Språkservice Tolkapp i din kalender Ladda ner i Google Play » Ladda ner i App Store » Använd alltid tolkbricka Kunden kräver att tolken kan identifiera sig. När du utför en kontakttolkning för Språkservice ska du alltid bära vår tolkbricka väl synlig och kunna legitimera dig vid begäran. Har du ingen tolkbricka ska du skicka in ett färgfoto på dig själv enligt följande instruktioner: • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt. • Bakgrunden ska vara ljus. • Båda ögonen ska vara helt synliga och blicken ska vara riktad mot kameran. • Fotot ska vara cirka 35 mm brett och 45 mm högt. Om du har en digital bild e-posta den till: tkkr@sprakservice.se Du kan också skicka in bilden via vanlig post till: Intresseanmälan tolk Språkservice Sverige AB Box 17007 200 10 Malmö Var god ange ditt personnummer samt tolknummer. Dataskyddsförordningen GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).  Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. När du skriver under din intresseanmälan godkänner du Språkservice behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i: • Förmedling av tolkuppdrag. • Webbinloggning på Språkservice Online samt Språkservice Tolkapp • E-kvittens/rekvisitioner • Löneutbetalning/specifikation • Vid anbud i samband med upphandling • Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning • Sammanställning/statistik • Kvalitetsarbete • I intyg till tolk • Personalärenden • Dokumentation i kvalitetsärenden

Arbeta som översättare Är du översättare och vill jobba med Språkservice? Om du är professionell översättare och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig.   Anmäl dig så här: 1. Ladda ner intresseanmälan: Intresseanmälan till översättare » 2. Fyll i, skriv ut och skicka in till oss per post. 3. Bifoga kopior av utbildningsbevis/intyg som styrker erfarenhet som översättare 4. Översättningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa vår Policy för översättningar. Läs Policy för översättningar » Så här begär du utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister Fyll i Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister » Skicka blanketten till Rikspolisstyrelsen (adressen står på blanketten). Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen skickar du sedan oöppnat till oss. OBS! För att din intresseanmälan ska kunna registreras i vår databas måste den skickas till oss i original och vara undertecknad. Glöm inte att skicka in utdraget från rikspolisstyrelsens belastningsregister till oss. Vad händer med min intresseanmälan efter att jag har skickat in den? Språkservice tar fortlöpande emot en stor mängd intresseanmälningar och vår målsättning är att behandla dem i den takt de kommer in. I dagsläget hinner vi tyvärr inte bekräfta varje mottagen anmälan. Vi ber dig vara uppmärksam på att det kan ta långt tid innan vi hör av oss, till exempel för en intervju. Så här prioriteras insända intresseanmälningar » Dataskyddsförordningen GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).  Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. När du skriver under din intresseanmälan godkänner du Språkservice behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i: - Förmedling av översättningsuppdrag - Webbinloggning till XTRF - Löneutbetalning/specifikation - Vid anbud i samband med upphandling (förfrågan skickas till och godkännes av aktuell översättare inför varje enskilt anbud) - Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning - Sammanställning/statistik - Kvalitetsarbete - I intyg till översättare - Personalärenden - Dokumentation i kvalitetsärenden FAQ för översättare Frågor och svar om översättning för översättare   - Jag vill jobba som översättare, vilka utbildningar finns? Erbjuder ni internutbildning i översättning? Svar: Vi erbjuder ingen internutbildning för översättare. Det finns ett flertal facköversättarutbildningar som man kan söka in till. Gå gärna in och läs mer på SFÖ:s hemsida »  - Jag vill jobba som översättare hos er, hur går jag tillväga och vilka krav på översättare har ni? Svar: Vi följer ISO-standarden 17100:2015 vilket innebär att våra översättare ska vara auktoriserade translatorer, ha en facköversättarutbildning eller motsvarande språkutbildning samt två års erfarenhet av översättning, eller ha fem års erfarenhet som översättare av facktext. Ansök genom att fylla i vår intresseanmälan och skicka in tillsammans med ditt belastningsregister. - Hur tar man betalt för sin översättning? Svar: Översättningskostnad beräknas i vanligaste fall utifrån antalet ord som texten innehåller men i vissa fall beräknas arvodet per timme, därför behöver översättaren ange ett önskat pris per ord och per timme. - Vad är ett CAT-verktyg? Svar: CAT står för Computer Aided Translation. CAT-verktyg är ett översättningsverktyg där varje mening man översätter lagras med sin källtext i ett översättningsminne. När samma mening, eller en någorlunda liknade mening återkommer, får man veta att denna mening redan finns i minnet och systemet föreslår då att översättningen ska infogas. På så vis slipper man uppfinna hjulet mer än en gång. Några vanligt förekommande CAT-verktyg är Trados Studio, memoQ, Déjà Vu, Memsource och Wordfast. - Jag har skickat intresseanmälan/mitt CV till er men inte fått något svar? Svar: Vi får in flera intresseanmälningar varje dag och vet om att vi inte hinner besvara alla inom en rimlig svarstid. Slå oss gärna en signal eller maila och påminn oss. Ersättning för utförda uppdrag Ersättning för utförda uppdrag Ersättning för genomförda uppdrag framgår av Språkservice beställning. Förändrade villkor ska vara skriftligt dokumenterade för att vara bindande. Egen företagare För att kunna skicka faktura till oss måste ditt bolag ha F-skattsedel. För bolag registrerade utanför Sverige kontrollera gällande skatteregler i respektive land. F-skattsedel/ VAT-nummer (i det fall det är tillämpligt) ska skickas till oss i samband med din registrering och vid förändring. Följande uppgifter ska finnas på fakturan: företagsnamn, momsnummer samt uppgift om bankgiro-, postgiro- eller kontonummer (inkl. clearingnummer). Momsen ska vara exakt uträknad och får inte avrundas uppåt eller nedåt. Fakturan ska också innehålla ett fakturanummer, datum och en specifikation (uppdragsnummer, enhet och pris) för uppdraget du begär ersättning för. Du kan skicka samlingsfaktura eller en faktura per uppdrag. Tänk på att skicka dina fakturor löpande, minst en gång i månaden. Betalningsvillkor behöver vara 30 dagar. Löntagare Uppdrag som levereras mellan den förste och den siste varje månad utbetalas den 25:e påföljande månad. För att vi ska kunna skriva arbetsgivarintyg med uppgift om antal timmar du fått ersättning för, måste du i samband med leverans redovisa nerlagd arbetstid per uppdrag tillsammans med antalet ord. Skrivregler för översättare Översättarens anmärkningar skrivs inom hakparenteser [ ]. Utländska namn kan ibland stavas på olika sätt på svenska. Om annan stavning kan förekomma anges detta: [annan stavning kan förekomma, ö.a.] Stämplar med delvis otydlig text markeras: [Stämpel:] XXX [Otydlig text, ö.a.] Använd Språkservice mall för den översatta texten (för facköversättningar). Mallen innehåller information om språkriktning samt Språkservice logotyp, uppdragsnummer och datum. Språkriktning anges längst upp på sidan i den översatta handlingen. Uppgiften om språkriktning bör göras på målspråket och ska understrykas för att skilja den från översättningen: Översättning från arabiska. Stämplar som är helt oläsliga: [Oläslig stämpel, ö.a.] Kopiera inte in bilder eller inskannade namnteckningar från ursprungsmaterialet in i den översatta texten. Följ den ursprungliga textens flöde så att det är lätt för läsaren att följa texten från usprungsmaterialet även om han/hon inte kan läsa källspråket. Följ för övrigt gängse svenska skrivregler. Vi rekommenderar bland annat att använda rekommendationsboken Svenska skrivregler (utgiven av Språkrådet) samt Myndigheternas skrivregler (utgivna av Regeringskansliet i samarbetet med Språkrådet). Även Nationalencyklopedin har bra rådgivning för skrivregler. Många av våra kunder är svenska myndigheter. Tänk på att svenskan som används inom offentlig verksamhet ska vara lättbegriplig – detta är fastställt i Språklagen från 2009. Det är alltså direkt olagligt för myndigheter att skriva, och att skicka ut översättningar av, texter på snårig gammalmodig kanslisvenska. Logotyper eller andra märkningar i manuset markeras i översättningen med "[Logotyp, XXX, ö.a.]" eller liknande.


1 2 3 4 5 6 12