Språkservice tilldelas miljöpris


Hem      Om oss      Språkservice tilldelas miljöpris för 2019


Språkservice har tilldelats Skövdebaserade företaget InExchange miljöpris för 2019

Priset ges till kunder som på ett eller annat sätt har gjort särskilda åtgärder för att minska sin och andras pappersförbrukning.

Så här lyder motiveringen till att Språkservice får InExchange miljöpris 2019:

”På Språkservice översätts och tolkas världens alla språk.
Företaget vet likaså hur man bäst kommunicerar när det gäller fakturor. I den världen är nämligen e-faktura det universella språket.
Språkservice har gjort sig till tolk här också. Med stort engagemang arbetar företaget proaktivt och påverkar marknaden för att underlätta för sig själva och för sina kunder. De har sett att man med e-faktura vinner många fördelar. Samtidigt som man gör en insats för miljön.”

 

Läs hela pressmeddelandet här »

 

 

sprakservice malmo

sprakservice malmo

2019 års mottagare av InExchange miljöpris är Språkservice i Malmö. Utmärkelsen togs i veckan emot av Kerstin Forssman och Jens Kofoed Hansen och överräcktes av Per Löfving (längst till vänster).