Nya Språkservice - bättre, snabbare och i teknikens framkant!


Hem      Om oss      Ny grafisk profil


Ny logotyp och grafisk profil

Under det senaste året har Språkservice med nya digitala möjligheter utvecklat nya tjänster, funktioner och verktyg för kunder, tolkar och översättare. Mycket är utbytt eller uppgraderat och vi har därför valt att även förnya vår varumärkesprofil. Vår vision att vara Sveriges bästa språkförmedling har inte ändrats men vår nya varumärkesprofil speglar bättre den dynamiska, smarta, varma och moderna kultur som präglar bolaget.

Under de kommande månaderna kommer ni successivt att mötas av den nya logotypen och grafiska profilen bland annat på vår hemsida, i appen och i webbportalen Språkservice Online. Vi implementerar en livligare färgpalett och ett starkare visuellt uttryck till vårt varumärke, som bättre representerar vilka vi är – en erfaren språkförmedling i teknikens framkant!gif nya logga2

gif nya logga2


logotypens olika delar

logotypens olika delar

Symbolens betydelse

Språkservices uppdaterade symbol är uppbyggd av tre olika element:

1. En pratbubbla som symboliserar tolkdelen hos Språkservice.

2. En bock som symboliserar att vi har det som krävs för att möta dina språkbehov.

3. En pil som symboliserar att vi är ett språkföretag under ständig uppåtgående utveckling.

Tillsammans bildar alla tre delar en symbol som kan liknas vid en klocka som visar att vi, med vår snabba service, står till ert förfogande dygnet runt, alla dagar på året.


Vad händer framöver?

Vi förväntar oss fortsatta förändringar i språkbranschen och i de digitala lösningar som existerar idag. Vi kommer att möta detta genom att fortsätta anpassa oss till, lyssna på och tillgodose marknadens behov. De löften som har grundat Språkservice följer självklart med oss i allt vi gör framöver:

  • Vi bidrar till att modernisera branschen och göra den mer affärsmässig.

  • Vi säkerställer professionell förmedling av tolk- och översättningstjänster med hög kvalitet och service.

  • Vi bidrar till ett inkluderande samhälle där varje individ ses som en tillgång och behandlas jämlikt.

  • Vi arbetar aktivt för en positiv utveckling av arbetsförhållandena för tolkar och översättare.


Språkservice kundtjänst

Språkservice kundtjänst