Kvalitetsuppföljning


Hem      Kontakt      Kvalitetsuppföljning


Tolkning

Har du synpunkter på utförd tolkning?
Allra smidigast lämnar du dina synpukter genom att logga in på Språkservice Online »

Du kan också fylla i formuläret nedan.
Kontrollera att bokningsnummer och e-postadress är korrekt ifyllda.
Lämna dina synpunkter senast 5 dagar efter utförd tolkning.

Vår kvalitetsavdelning går igenom alla inkomna synpunkter och kommer att kontakta dig om du så önskar.

Översättning

Har du synpunkter på utförd översättning?
Då ber vi dig att snarast kontakta din projektledare här hos oss.
Det går bra att ringa eller skicka e-post.

Formulär för synpunkter på utförd tolkning

* Obligatoriska uppgifter
 

 Avvikelse