Juridiska språktjänster


Hem      Juridiska språktjänster


Kvalitativa språktjänster

Vare sig du behöver en tolk med särskild kompetens inom juridik eller hjälp med översättning av ett juridiskt dokument kan du lita på att vi har rätt kompetens i vårt stora nätverk av tolkar och översättare.

Med mer än 25 års erfarenhet har vi utvecklat kvalitetssäkrade och effektiva processer samt ett brett nätverk med över 3 500 aktiva tolkar och översättare runt om i hela Sverige. Vi är Kammarkollegiets förstahandsleverantör i flertalet län, bl.a. Stockholm, Uppsala, Södermanland, Skåne, Västra Götaland, Östergötland. Vi finns här för att bryta språkbarriärer som kan finnas mellan dig och din klient genom att hitta en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.

Vi erbjuder plats-, telefon- och videotolkning, tolkanvändarutbildning och översättning. Vi erbjuder även validering och granskning av juridiska översättningar utförda av annan part. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till våra intressenters förväntningar på oss.
 

Juridiska språktjänster

Juridiska språktjänster

Vårt tjänsteutbud

Tolkning

- Telefontolkning
      - Förbokad och akut
      - TolkNu (telefontolk utan förbokning)
- Platstolkning
- Videotolkning (TolkLive)
- Meddelandeservice
- Affärs- och konferenstolkning
- Tolkanvändarutbildningar

 

Översättning

- Facköversättningar
- Bestyrkta översättningar
- Korrekturläsningar
- Språkgranskning
- Textredigering
- Grafiskt arbete av översatt material

Läs mer om våra översättningstjänster här »

Få en kostnadsfri offert inom 60 min* »

*Helgfria vardagar,
kl. 08:00 - 17:00. 


Varför välja Språkservice?

Varför välja Språkservice?


Varför välja Språkservice?

Vi är inte ett av Nordens största språkbolag utan anledning.

Här är tio skäl till att välja oss:

– Vi har cirka 3 500 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk
– TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder!
– Utskick av kostnadsberäkningar sker fortlöpande
– Flera enkla, snabba och smarta bokningskanaler
– Inga påslag eller extra avgifter vid akuta bokningar
– Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %!
– Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001
– Vi står till ert förfogande 24 timmar om dygnet året runt
– Vi har samarbete med tolkar och översättare med specialistkunskap inom rättsväsendet
– Våra tolkar, översättare och projektledare är bundna av strikta sekretessavtal


Språkservice erbjuder strikt sekretess

Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

När du bokar tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under strikt tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Vi ställer även höga krav på översättaren. Vi använder oss därför enbart av kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom sitt respektive ämnesområde, översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig översättning.iso9001 iso14001 språkservice

iso9001 iso14001 språkservice