Policy för översättningsuppdrag


Hem      Jobb      Arbeta som översättare      Policy för översättningsuppdrag


Alla uppdrag ska utföras i enlighet med våra generella regler för översättningsuppdrag, avtal för personuppgiftshantering och sekretess. Nedanstående regler gäller för alla översättningsuppdrag som förmedlats av Språkservice.

När du tar emot en förfrågan
Läs igenom förfrågan från oss och titta igenom materialet som ska översättas.
Kontrollera att du kan hålla leveranstiden.
Tacka nej till uppdrag som du känner dig osäker på.

Att tacka nej till ett uppdrag betyder inte att du inte tillfrågas nästa gång vi får in ett liknande uppdrag. Det är bättre att tacka nej till ett uppdrag än att inte hålla utsatt leveranstid. Du ska aldrig tacka ja till ett uppdrag som du känner dig osäker på.

 

När du accepterar en förfrågan
Bekräfta alla uppdrag skriftligen.
Alla villkor för uppdraget ska finnas skriftligen för att dessa ska vara bindande.
Uppdraget ska utföras i det land du registrerat hos oss som ditt verksamhetsland.

 

När du utför uppdraget
Alla översättningsuppdrag ska utföras i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed och Kammarkollegiets translatorsföreskrifter samt behandlas med sekretess och eventuellt gällande avtal för personuppgiftshantering.

Eventuella förseningar på uppdrag meddelas direkt. Det är extra viktigt att hålla den överenskomna leveranstiden när det gäller expressuppdrag då dessa ska levereras på angivet klockslag.

 

När du levererar översättning
Översättningar som levereras till oss ska vara korrekturlästa, utan stavfel och grammatiska fel samt spegla manusets avsikt. Översättningarna ska följa Språkservice skrivregler.

 

Rätt uppdrag
Håll oss uppdaterade om du ändrar något i din profil (kontaktuppgifter, kompetensnivå, semestertider etc.). Logga in på portalen och justera uppgifterna där. Har du gått en utbildning eller höjt din kompetens på annat sätt behöver vi få en kopia på utbildningsbeviset eller intyget.