E-kvittens – spara tid och bidra till ett grönare Sverige


Hem      E-kvittens


Miljövänligt med e-kvittens

Miljövänligt med e-kvittens

Digital kvittens

E-kvittens är en digital tjänst som har ersatt pappersrekvisitioner och gör det ännu enklare att kvittera för utförda tolkuppdrag. All information som lagts in vid bokningstillfället finns även i kvittensen men med möjligheten för tolken att göra nödvändiga korrigeringar. Signering sker sedan direkt i tolkens arbetsverktyg, Språkservice Tolkapp.

E-kvittensen är utformad och designad med pappersrekvisitionens flöde som förlaga och påverkar därför inga tidigare rutiner kring signeringen.

Om det av någon anledning inte går att använda e‑kvittens har tolken alltid med sig en vanlig pappersrekvisition.

 Tillvägagångssätt

1.  Efter utförd tolkning fyller tolken i den faktiska sluttiden, resekostnader och eventuell tilläggsinformation i sin app.

2.  Tolkanvändaren granskar att uppgifterna är korrekta samt godkänner uppdraget genom att skriva sin signatur direkt i tolkappen.

3.  Omedelbart efter att e-kvittensen är signerad skickas en bekräftelse i PDF-format via e-post till tolkanvändaren (eller annan förvald mottagare), till tolken och till Språkservice.

 

Signera e-kvittens

Signera e-kvittens


Fördelar med e-kvittens

Fördelar med e-kvittens


 

Fördelar med e-kvittens

  • Helt digitaliserat flöde

  • Underlättar hantering och lagring av tolkrekvisitioner för samtliga berörda

  • Uppgifter om tolkbokningen hämtas automatiskt från vårt bokningssystem

  • Kontroll av uppgifter sker i Språkservice Tolkapp vilket minimerar risken för otydligheter

  • Möjlighet att skicka e-kvittensen till flera e-postadresser

  • Miljövänligt alternativ till pappersrekvisitoner

 

Har du frågor?

Vänligen kontakta oss på:

Telefon: 0770-457 458
E-post: info@sprakservice.se