exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

Boka tolk

Har du inloggningsuppgifter till Språkservice Online loggar du in för att boka tolk.

Bokningsuppgifter

Kunduppgifter

Fakturauppgifter

Går det bra med telefontolk i andra hand?