exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Om oss

Våra tjänster

För uppdragstagare

Sök

Svenska

APRIL APRIL...

Naturligtvis har vi inga bebistolkar på Språkservice. Däremot har vi ett nätverk av ca 6 000 tolkar och översättare som varje dag gör ett viktigt jobb för att möjliggöra kommunikation mellan människor överallt i samhället.

Är du i behov av tolk- eller översättningstjänster är du välkommen att kontakta oss här.

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare.